ตะวัน-แบม ประกาศเลิกอดอาหาร$$

ตะวัน-แบม ประกาศเลิกอดอาหาร$$
เรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นอดอาหารจนต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน สำหรับตะวัน-แบม ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2566 น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือตะวัน และน.ส.อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือแบม ได้ออกจดหมายชี้แจง หลังจากที่ตะวันและแบม กลับเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ขณะนี้อาการของทั้งคู่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ขอแจ้งจ่อสาธารณชนว่า พวกเธอได้เลิกอดอาหารแล้ว และจะรับการรักษาเพื่อนำเอาชีวิตไปต่อสู้ เนื่องจากยังคงไม่ได้การตอบรับจากศาล และในขณะนี้แม้พ้นขีดอันตรายต่อชีวิตแล้ว ก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

สุดท้ายนี้ทั้งคู่บอกว่า แม้ไม่มีพวกเธอขอให้ทกุคนต่อสู้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *